Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Сервер жица за пломбирање

Произведени се од поцинкувана челична жица (квалитет Q195)и месингана жица, по потреба и бакарна .Изработена е така што околу дебелината на жицата со димензии  ᴓ0.5 мм, се намотува тенка жица  димензии ᴓ 0.3 мм, со чекор од 2 мм.

  • Вкупна дебелина на жицата  ᴓ 1.1 мм ± 0.2 мм
  • Должина на жицата во еден кг  изнесува  450 м за двата квалитета
  • Пакување во пластика од  0,5 кг и 2 кг
  • Пакување од илјада парчина со посакуваната должина