Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Гасни хлоринатори - ѕидни:

Серија 500


Карактеристики:

 • 100 PPD (2,0 kg / h) Макс Капацитет
 • хлор и сулфур диоксид апликации достапни
 • грејни опции
 • манометар стандардна опрема

Серија 3000


Карактеристики:

 • 10,000 PPD (200 Kg/h) макс.капацитет
 • хлор и сулфур диоксид апликации достапни
 • грејни опции
 • манометар стандардна опрема

Гас сулфурнатори и гас хлоринатори:

Серија 300


Карактеристики:

 • 0.6 - 500 PPD капацитет  Cl2  или  SO2
 • до  50 PPD NH3

Серија  700 & 750


Карактеристики:

 • до  500 PPD капацитет Cl2 или SO2
 • до  250 PPD капацитет  NH3

Електромоторен дозир вентил


Карактеристики:

 • Автоматски контролиран вентил
 • до 6,000 PPD капацитет Cl2 или SO2
 • до 2,000 PPD NH3

Рото метар

Инјектор EJH 100-CL2

 

Анализа на хлор RAH- 210

Вакум преклопник SOH 100-CL2