Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Рото пломба ТИП 05

Пломбата е израбитена од самогасен  поликарбонат со  висока цврстина,отпорен на нафтени деривати технички карактеристики на температура од  -30°C - + 60 °C.
Пломбата се состои од два дела:
  • Кукиште пломба од провиден самогасен поликарбонат
  • Внатрешен, непровиден дел направен од POM а во боја.
Пломбата е трајно маркирана со седмоцифрен сериски број и со лого на клиентот.За поголема серија  на знаци клиентот може да биде поставен  при втиснувањето на пломбата во повидниот дел на пломбата.
Намена во пломбирање на транспортни срецтва и контролно мерење: струјомери ,водомери,гасомери, топломери и.т.н
Пакување  по 5о парчиња во полиетиленски кеси или картонски кутии
Нето за 1000 парчиња -2,8 кг.