Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Mirëpritur...