Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Kontakte

Tehnounion
Adresën:
K.J.Pitu 28 lok.8
1000, Shkup, Maqedoni

Tel.
+389(02)24 69 715
+389(02)24 63 713