Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Shërbime

  1. Instalimi i stacioneve të klorit.
  2. Dezinfektimin e tankeve ujit të pijshëm.
  3. Instalimi i përshtatshëm industriale.
  4. Pompa bombol me vrimë nxjerrëse e shërbimit dhe pajisjet për klorinimit gazit.

Matesave

  • Instalimi i matesave
  • Riparimi i vjetër matesave
  • Riparimi i ujit të vjetër matesave me makinë të montuar për lexim të largët
  • Metër kalibrimit në laborator i akredituar