Филтер за хлор

Изработен од материјал заштитен од штетното делување на хлорот.

Kарактеристики:

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?