УВ Стерилизатори

Бактериолошки третман на водата за пиење со капацитетти од 3м³/час до 20м³/час

Технички карактеристики

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?