Автоматски вакум преклопник

Работи во полуавтоматски и автоматски системи за дозирање хлор и има улога да обезбеди континуирана работа и напојување на системот со хлор.

Технички карактеристики:

Приклучоци:

капацитет приклучок
до 4 kg/h
вакум црево D10/D8
до 10 kg/h
вакум црево D16/D12

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?