Електромагнетни вентили за хлор

Електромагнетни вентили за хлор се користи во системите за полуавтоматско работење.

Страндардни приклучоци:

Капацитет Приклучок
до 4 kg/h
вакум црево D10/D7,5
до 10 kg/h
вакум црево D12,45/D9,35

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?