Инјектор

Овие уреди обезбедуваат генерирање на вакум потребен за транспорт на хлор и негово инјектирање и мешање со третирана вода.

Технички карактеристики:

Приклучоци:

модел влез излез
I-4
3/4"
3/4"
I-4VP
3/4" i 5/4"
3/4" i 5/4"
I-10
5/4"
5/4"
I-20
5/4"
5/4"

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?