Injektor

Feed ujit, të nevojshme për funksionimin injectors, është furnizuar nga pompë buster dhe kryhet përmes tub injectors venturi.

Karakteristikat

Lidhjeve

MODEL HYRJE PRODHIM
I-4
3/4"
3/4"
I-4VP
3/4" i 5/4"
3/4" i 5/4"
I-10
5/4"
5/4"
I-20
5/4"
5/4"

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë