Rreth nesh

Tehnounion MTD u themelua në vitin 1991. Në fillimin kompania merrej me tregti me shumicë dhe pakicë. Ne kemi punuar me materialet hidraulike, pompat, hydrophoret, kryesisht për nevojat e bashkeqytetareve.

Siç eshte zhvilluar tregtia, eshte zmadhuar edhe nevoja për zgjerimin e kompanisë sonë, kështu që kemi filluar me zgjerimin e rrjetit të shitjes me pakicë në qytet.

Tehnounion MTD kishte tre objekte për shitjen me pakicë që ofronin një asortiment të gjerë të produkteve dhe shërbimeve për hidro-instalime.

E gjithë kjo ka ngritur çështjen se çfarë do te behej më tej, dhe në periudhën nga viti 1995 filloi zgjerimi i aktivitetit për hidro pajisje, që filloi me instalimin e objekteve hidraulike të cilët sherbenin për të rritur presionin e ujit dhe sherbenin per mbrojtjen e objekteve nga zjarri.

Tehnounion MTD e ka realizuar kete aktivitet në bashkëpunim me firmën HIDROMONTAZHA nga Sarajeva. Në këtë mënyre filloi një specializim më i madh për trajtimin dhe përmirësimin e pajisjes së klorizimit të ujit me qaz dhe klorizimit të ujit te lengshem.

Për këtë përmirësimin ishte e nevojshme të kontaktohet me firmat e specializuara dhe liderët  evropiane te biznesit te tij.

Në fillim kemi punuar me ETATRON firma italiane, e cila prodhonte pompat më të mira për klorizimin e ujit të lëngshem.

Klorizimin e ujit me qaz kemi filluar ta bëjmë në bashkëpunim me firmën AQVA INTERMA nga Serbia, HIDRO SANITAS  Serbia, si dhe me firmën HIDROINSTRUMENTS nga SHBA-ja.

Është e rëndësishme të theksohet se punonjësit e kanë pranuar trajnimin e drejtëpërdrejtë për këtë punë që kërkonte një përmirësim më te madh.

Trajnimet e përshtatshme për pajisjet, sherbimin dhe instalimin i kanë realizuar jashtë vendit. Si përfaqësues të kompanive më të cilët bashkëpunonim, kishim mundësinë të bashkëpunojmë me profesionistë në fushën e tyre, nje gje e cila kishte rëndësi të madhe për të përmbushur më mirë nevojat e tregut të brendshëm.

Pastaj kemi instalimet e objekteve të shumta, instalimet e stacioneve të klorizimit të ujit me gaz dhe stacionet për klorizimin e ujit të lëngshem.

Me përmirësimin dhe zhvillimin e kësaj fushe Tehnounion MTD u bë një lider në Republikën e Maqedonisë.

Në fushën e zhvillimit Tehnounion MTD filloi me shitjen e matesave të ujit në asortimentin e plotë duke përfshirë matesat e ujit shtëpiake dhe matesat e ujit për industrinë. Tehnounion MTD e ka zgjeruar aktivitetin e saj e dhe në këtë fushë. Përveç shitjes kemi filluar me trajnimin për shërbimin dhe instalimin e matësave të ujit vendas dhe të huaj.

Për këtë qëllim, kemi filluar me trajnimin në firmën italiane Madalena, MOM Hungari,  me të cilen në përgjithësi e kemi përmirësuar teknikën e nevojshme për punë.

Me nevojën për mbylljen e plotë e procesit të shitjes, servisi i matesave të ujit kishte nevojë për kalibrimin e tyre.

Tehnounion MTD e ka zgjidhur plotësisht edhe këtë sfidë në mënyrë që të hapet LABORATORI I AKREDITUAR DIXHITAL I KALIBRIMIT.

Me këtë Maqedonia mori një firmë te specializuar për shitjen e pajisjeve për klorizimin e  ujit me gaz dhe klorizimin e ujit të lëngshem si dhe per shitjen dhe servisin për kalibrimin e matësve të ujit.

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë