Lista referencë

Bosht Split f.Oslomej s.Arangel 29.05.2001
Alkali bimore f.Belchishta 29.07.2002
Alkali bimore Negotinë Negotinë 12.08.2002
Alkali bimore f.Mesheishte 11.11.2002
Hetimi për pastrimin e lëngjeve ujore bimore “Centro Fruta” Vinicë 09.07.2003
Gazit dhe të lëngshme Alert klorinimit bizele Maqedonia Aeroporti “Petrovec” Shkup 01.04.2004
Alkali bimore f.Kosel 20.09.2004
Alkali bimore f.Podgorici 13.10.2004
Filtri pompë stacionin stacioni Tikvesh Liqeni 10.12.2004
Alkali bimore f.Zajas 15.12.2004
Alkali bimore f.Jablanica 26.12.2004
Detektor Hetimi klor bizele Maqedonia Aeroporti “Petrovec”, Shkup 07.03.2005
Operacioni automatike me dy pompa zhytes mbrojtjen e 30 KV bizele Maqedonia Aeroporti “Petrovec” të Shkupit 27.05.2005
Alkali bimore f.Vevchani 30.05.2005
Dezinfektimi i tubacionit F 200 7 dhomat e del nga shtrati Gorna Belicës, Vishnu, Zagracani për tank f.Veleshta km 13. 31.05.2005
Rezervuar uji f.Sinichane Tetovë 01.07.2005
Alkali stacioni f.Sinichane Tetovë 07.07.2005
Dezinfektimi tank f.Sinichane Tetovë 25.07.2005
Alkali bimore TQ Oslomej f.Oslomej Kërçova 19.10.2005
Detektor klorit klor stacion për K.P.K “Boshava” Demir Kapi 28.06.2006
Alkali stacion K.P.K Komunalec – Demir Hisar 25.07.2006
Alkali bimët Qendra Zbavitje “bubullima” Prishtinë – Kosovë 16.05.2007
Stacione alkali K.P.K. Komunalec – Kavadarci 09.01.2008
Bimët alkali K.K. Hidraulik – Shkup me pjesë rezervë për një vit pas dokumentacionin e tenderit. 18.01.2008
Alkali bimore K.P.K Shkup Mali i Zi – f Mirkovci – Shkup  
Alkali bimore K.P.K Higjiena Labunishta 20.08.2008
Akvaokt Alkali stacion – Oktisi 16.09.2008
Alkali stacion K.P.K Komunalec – Kërçovë f.Bichinci 09.10.2008
Alkali bimore f.Jurumleri q.Ilinden 15.12.2008
Ulluqet seksion f.Borovec Strugës 24.05.2009
Alkali stacioni f.Brvenica Tetovë 02.07.2009
Alkali Bulmet bimore Qumësht Dej Sveti Nikole 12.03.2010
Bimore Alkali – TAV Tepe AKFEN Shkupit Aleksandri i Madh Aeroporti 16.07.2010
Alkali bimore K.P.K Obleshevë fshatin. Kuchichino 29.10.2010
Alkali bimore K.P.K Kale – Centar Zhupa 12.10.2010
Bimët e ujit K.P.K alkali dhe Kanalizimeve-Shkup me pjesë këmbimi një vit pas për dokumentacionin e tenderit. 17.11.2010
Alkali bimore BTA Catering – Shkup Aleksandri i Madh Aeroporti 12.01.2011
Alkali qumështit bimore “Meshkujt” Stojmirovo Berovë 25.03.2011
Alkali qumështit bimore “Blegtori” Bogdanci 07.04.2011
Alkali stacion K.P.K Komunalec – Gjevgjeli f.Prdejci 28.07.2011
Bimore Alkali – Chicken Farm f.Palikura Rosoman 16.11.2011
Alkali pulave Farm bimore – Rosoman 02.12.2011
Alkali lokale Stacioni Qeveria f.Pirava Valandovo 17.11.2011
Alkali bimore SSOU “Mosa Pijade” – Tetovë 19.04.2012
Alkali bimore K.P.K “Boshava” Demir Kapi f.Przhlevo 05.07.2012
Alkali Motel Restaurant Stacioni qes – Kavadarci 12.07.2012
Bimore Alkali K.P.K “Beaver” Kuceviste – Shkup 25.07.2012
Alkali bimore “Ugotajm” Shtëpia e Artit – Kërçovë  
Alkali bimore. K.K “Shërbimeve komunale” Valandovo 16.08.2012
Alkali stacioni MIT “Karnem ” f.Zubovce Gostivar 11.09.2012

 

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë