Оловни и пластични пломби

Произведени се од олово со 99% Pb мин. чистина. Се произведуваат со димензии
ᴓ 8мм, ᴓ10 мм, ᴓ12мм, ᴓ14мм, и ᴓ16 мм
Број на парче  по килограм изнесува:

ᴓ  8мм – 435 парчиња
ᴓ 10 мм – 250 парчиња
ᴓ 12мм – 160 парчиња
ᴓ 14мм – 110 парчиња
ᴓ 16 мм – 90 парчиња

Пакување – платнена вреќа по 10 кг и 25 кг.

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?