Опрема за дозирање хемикалии

Во областа на мерење техники ги застапуваме Antech и Lutz-Jesco кои произведува широк спектар на дозирани пумпи за дозирање натриум хипохлорит и други хемикалии, како и други уреди за мерење и контрола, кои се користат во третман на вода.

Дозир пумпи со различен капацитет, притисок и опции за работа

Дозир пумпи со напон од 220V

Дозир пумпи за агресивни и отровни хемикалии 

Моторни дозирни пумпи со голем капацитет на дозирање

Пистон дозирачки пумпи со повеќе глави и голем капацитет на    дозирање

Компаратори за мерење на хлор – Фотометриски и со Ортотоледин

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?