Paisje per dozimin e kimikateve

Në fushën e kimike dozimin ne kemi vendosur bashkëpunim me kompani Antech & Lutz-Jesco, e cila prodhon një gamë të gjerë të pompave matëse për dozimin e hypochlorite natriumi dhe kimikateve të tjera, si dhe pajisje të tjera për matje dhe rregullim që janë përdorur në trajtimin e ujit.

Дозир пумпи со различен капацитет, притисок и опции за работа

Дозир пумпи со напон од 220V

Дозир пумпи за агресивни и отровни хемикалии 

Моторни дозирни пумпи со голем капацитет на дозирање

Пистон дозирачки пумпи со повеќе глави и голем капацитет на    дозирање

Компаратори за мерење на хлор – Фотометриски и со Ортотоледин

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë