Опрема за подготовка на хемикалии

Автоматски системи за континуирана подготовка на честички и емулзии направени од полиетилен со висока густина капацитет да 12000l/hi концентрација од 1 до 5 g / l или повеќе, во зависност од типот на уредот што се користи за дозирање.

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?