Paisje per kimikate përgatitjen

Sistemet automatike për përgatitjen e vazhdueshme të zgjidhjeve kimike nga pluhur ose emulsioni, nga polietileni densitet të lartë.Kapaciteti përgatitja deri tek 12000 l / l në përqendrime 1 deri 5g / l ose më shumë, sipas te pajisjes dozimin aplikuar.

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë