Останати елементи и прибор

Покрај проиводство на уреди за дозирање хлор во својата програма имаме ја имаме целата дополнителна опрема ,елементи ,прибор и арматура за поврзување уреди со вакумска инсталација. Вклучени и T-команди .
Сите овие производи се направени од материјали отпорни на агресивно дејство на хлор.

Дифузор за инјектор

Фитинзи
Навртки и редуцири
Неповратни вентили
Опруги и оринзи
Вентили за хлор
Флексибилна цевка
Топчест вентил
Вакум црево
Грејач на збирна вода

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?