Сервер жица за пломбирање

Произведени се од поцинкувана челична жица (квалитет Q195) и месингана жица, по потреба и бакарна. Изработена е така што околу дебелината на жицата со димензии ᴓ0.5 мм, се намотува тенка жица димензии ᴓ 0.3 мм, со чекор од 2 мм.
  • Вкупна дебелина на жицата  ᴓ 1.1 мм ± 0.2 мм
  • Должина на жицата во еден кг  изнесува  450 м за двата квалитета
  • Пакување во пластика од  0,5 кг и 2 кг
  • Пакување од илјада парчина со посакуваната должина

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?