Вакум регулатор

Регулаторот на гасен хлор работи на современ индиректен вакумски принцип и одговара на сите заштитни принципи и стандарди DIN 19606.

Технички карактеристики:

Без дозир на вентили Со дозир на вентили
Тип
Капацитет
Тип
Капацитет
H-02-09
до 100 g/h
HD-02-09
до 100 g/h
H-2-09
до 200 g/h
HD-2-09
до 200 g/h
H-4-09
до 500 g/h
HD-4-09
до 500 g/h
H-10-09
до 1 kg/h
HD-10-09
до 1 kg/h
H-20
до 4 kg/h
HD-20
до 4 kg/h
H-20
до 10 kg/h
HD-20
до 10 kg/h

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?