Греач за збирен вод

Греач за збирен вод има улога на собирач и служи за приклучување 1, 2, 3, 4 или повеке боци или контејнери во систем на хлорирање.

Технички карактеристики:

Приклучоци:

Приклучок намена
G3/4"
за поврзување вентил со хлор со збирна вода
W1
за поврзување со флексибилна цевка или хлоринаториум

ZV-1 -Носач хлоринатор

ZV-2 - Збирен вод за две боци

ZV-3 - Збирен вод за три боци

ZV-4 - Збирен вод за четири боци

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?