Rotameter

Rotameter është më i zakonshëm që përdoret pajisje për matjen e rrjedhjes.

Karakteristikat

lidhja kapacitet
deri 4 kg/h
vakum tub D10/D8
deri 10 kg/h
vakum tub D16/D12

Ujë të pastër për Botë me të shëndetshme,
Ne e dimë se si të drejtimin e Ujit!

Na kontaktoni për informacione dhe pyetje shtesë!

Partnerë